Az eClick Apps Kft. székhelye: 2161 Csomád, Verebeshegy utca 11., cégjegyzékszám: 13 09 177492 („ CHARMCLUB) a www.CHARMCLUB.hu webáruház üzemeltetője kijelenti, hogy minden személyes adatot (a továbbiakban csak „adatok”) szigorúan bizalmasnak tart, és azokat a személyes adatkezelés területén az érvényes törvényrendelkezéseknek megfelelően kezeli.

A személyes adatai biztonsága prioritás számunkra. Ezért különös figyelmet fordítunk rájuk és a védelmükre. A jelen Személyes Adatok Feldolgozásának Alapelveiben (“Alapelvek”) tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy milyen személyes adatok gyűjtése történik, és ezeket a továbbiakban miként használjuk fel.

1. Személyes adatok és ezek feldolgozása
1.1. A személyes adatok kategóriái

Különböző adatokat gyűjtünk, az Ön által használt szolgáltatások függvényében.

Amennyiben nálunk vásárol, a következő adatokat gyűjtjük:

Név és kapcsolattartás adatai: Keresztnév és családnév, e-mail cím, levelezési cím, számlázási cím, telefonszám, bankkapcsolat
Demográfiai adatok. Nemre vonatozó adat, születés ideje, ország és az előnyben részesített használt nyelv.
A szerződés megkötése alapján keletkezett adatok – megvásárolt termékek, ügyfél-szegmens, a nyújtott szolgáltatások terjedelme
Ha feliratkozott a hírlapunkra, ezeket az adatokat gyűjtjük:

Név és elérhetőség – e-mail cím és keresztnév
Demográfiai adatok – ország, nem.
Továbbá:

A CHARMCLUB és az ügyfél között folytatott kommunikáció adatait

1.2. A személyes adatfeldolgozás céljai

Szolgáltatások nyújtása és azok javítása. Annak érdekében, hogy a felkínált szolgáltatásainkat az Ön minél nagyobb megelégedésére nyújthassuk és javíthassuk, feldolgozzuk az Ön személyes adatait. Konkrétan ide tartozik:
Az áru vagy szolgáltatás megrendelésének feldolgozása a weboldalunkon vagy az ügyfélvonalon keresztül.
Ügyfélszolgálat. Az Ön személyes adatait a szerződések teljesítése szükségszerűsége alapján dolgozzuk fel az ügyfélszolgálat biztosítása, és a vásárlási szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges problémák kiküszöbölése érdekében.
Kommunikáció. Az összegyűjtött adatokat az Önnel való kommunikáció és ennek a személyre szabott formája elérésének céljából használjuk. Például telefonon, e-mailben vagy más formában is kapcsolatba léphetünk Önnel, hogy tájékoztassuk Önt a megrendelés vagy a reklamáció aktuális státuszáról, hogy további információkat kérjünk, vagy figyelmeztessük Önt arra, hogy meg kell tennie a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a regisztrációja aktív maradjon.
Biztonságvédelem és vitás kérdések rendezése. Az adatokat jogos érdekből is feldolgozhatjuk, amely rendszerünk és ügyfeleink védelme érdekében történik, valamint a csalások felderítése és megakadályozása, a viták rendezése és a megállapodások törvényes érdeklődésének érvényesítése érdekében is.
Marketingajánlatok

Hírlevél e-mailben (kereskedelmi közlemény)
Az Ön által vásárolt termékekhez a megvásárolt termékhez hasonló termékről kereskedelmi közleményt küldünk.
Ezek a kereskedelmi tájékoztatók mindig visszautasíthatók a, mindegyik e-mailben megtalálható, leiratkozási hivatkozás alkalmazásával.
Abban az esetben, amennyiben az kereskedelmi közlemény küldéséről leiratkozik, az Ön elektronikus elérhetőségeit továbbá erre nem fogjuk használni. Csak akkor kezdjük ennek ismételt használatát, amennyiben újra regisztrál, vagy ezt kifejezetten kérni fogja.
Az Önnél megjelenő marketing ajánlatok kiválasztása további információk alapján történhet, melyeket Önről az idők során az elérhetőségi, demográfiai adatok, a kedvenc tételek és termékeink, valamint weboldalaink használati adatai („sütik”, IP-cím, az Ön böngészője nyújtotta adatok, a kattintásokról, a megjelenített üzleti közleményekről, valamint a meglátogatott termékekről szóló adatok) alapján szereztünk. Nem végzünk teljesen automatizált adatfeldolgozást, mely Önre nézve jogi következményekkel járhatna.
Amennyiben Ön nem az ügyfelünk, az adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel.
Ezen feldolgozásokkal szemben Ön bármikor jogosult egy ingyenes ellenvetés benyújtására. Az elérhetőségi adatok e dokumentum végén találhatók.

Weboldalakról származó cookie-k (sütik) feldolgozása

Abban az esetben, ha cookie-kat engedélyezett a webböngészőjében, az eClick Apps Kft.weboldalakon feldolgozzuk a cookie nyomon követési bejegyzéseket a CHARMCLUB weboldal jobb működésének és a cég internetes hirdetésének biztosítására. További információkért lásd a dokumentum külön fejezetét.

1.3. Személyes adatok átadása harmadik feleknek

Személyes adatait a harmadik félnek csak akkor adjuk át, vagy más módon közvetítjük, amennyiben ez az adásvételi szerződés keretében, jogos érdek alapján feltétlenül szükséges, vagy ha ehhez előzetes belegyezését adta.

leányvállalatainknak és feldolgozóknak, az adásvételi szerződés vagy alapján, belső folyamatok és eljárások lefolytatásához
b) hitelkártya kibocsátó társaságoknak, fizetési szolgáltató társaságoknak, fizetések feldolgozása érdekében valamint bankoknak, az Ön megrendelése alapján, ill. az értékesítési szerződés teljesítése alapján
c) fuvarozóknak, az Ön által megrendelt termékek vagy szolgáltatások leszállítása és reklamáció ügyintézés végett, beleértve a szerződéstől való elállást is
d) partnereinknek, azon a hűségprogramok kapcsolatában, amelyekhez Ön csatlakozik
e) egyéb más szolgáltatóknak, az adatfeldolgozásba bevont harmadik feleknek;
f) harmadik feleknek, pl. jogi képviselőknek, bíróságoknak, végrehajtás vagy valamilyen szerződés Önnel történő megkötése véget;
g) hatóságoknak (pl. rendőrség)
h) az ügyfelek között felméréseket végző harmadik feleknek
Amennyiben a harmadik felek jogos érdekükben használják az adatokat, az ilyen adatfeldolgozásért az adatgazda nem visel felelősséget. Ezen adatfeldolgozásokat az érintett társaságok és személyek személyes adatfeldolgozási alapelvei szabályozzák.

2. Személyes adatok bebiztosítása és adatmegőrzés ideje
2.1. A személyes adatok bebiztosítása

a) Az Ön személyes adatai kódolt formában jutnak el hozzánk. Az SSL (secure socket layer) kódolási rendszert használjuk. Weboldalainkat és a többi rendszert, az Ön adatainak elvesztése, illetéktelen személyek azokhoz való hozzáférése, valamint azok megváltoztatása vagy terjesztése ellen, műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk,
b) Az adatfeldolgozóinktól megköveteljük annak bizonyítását, hogy rendszereik megfelelnek a GDPR rendelkezéseinek.

2.2. Az adatfeldolgozás időtartama

A személyes adatokat feldolgozzuk és megőrizzük

az adásvételi szerződésből eredő összes jog és kötelezettség biztosításához feltétlenül szükséges időtartamra, azaz a megrendelés és a garancia időtartamára
a garancia lejárta utáni 1 évig, az esetleges viták rendezése végett
arra az időtartamra, amelyre az eClick Apps Kft., mint adatkezelő, az általánosan kötelező jogi előírások szerint, köteles megőrizni. A számviteli okmányokat, pl. az eClick Apps Kft. által kiállított számlákat, a törvénynek megfelelően, 10 éves időtartamra őrizzük meg.
A marketingajánlatok küldéséhez való hozzájárulás 4 évig vagy a visszavonásáig érvényes
Recenziók 5 év
Kommunikáció 2 év
A többi esetben a feldolgozási idő az adatfeldolgozás céljából következik, vagy a személyes adatvédelmi jogszabályok által van meghatározva.

3. Az adatokat nyújtó alanyok jogai

a) Amennyiben az Ön személyes adatait dolgozzuk fel, személyes adatai feldolgozásáról bármikor ingyenes tájékoztatást kérhet.

b) Abban az esetben, amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti az Ön személyes adatainak védelmét és a személyes adatok védelemének törvényes által meghatározott feltételeit, magyarázatot kérhet, kérheti az így keletkezett állapot megszüntetését, valamint elsősorban kérheti a személyes adatainak korrekcióját, kiegészítését, megsemmisítését vagy blokkolását.

c) Ha élni szeretne ezen jogával, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz a info@CHARMCLUB.hu címen. Ezenkívül felveheti a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.
d) Személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulásást visszavonja, személyes adatait kitöröljük vagy anonimizáljuk; ez azonban nem vonatkozik azon személyes adatokra, melyekre aCHARMCLUB-nak törvényben előírt kötelezettségei teljesítéséhez (pl. már leadott rendelések ügyintézése), vagy jogos érdekeinek védelméhez szüksége van.. A személyes adatok megsemmisítése abban az esetben is megtörténik, amennyiben a személyes adatokra az adott célhoz nem lesz szükség, vagy ha az Ön személyes adatainak tárolása más, törvény által előírt okból nem megengedett.

4. Weboldalak
4.1 Cookie fájlok

Weboldalaink ún. cookie-kat (sütiket) használnak, hogy ajánlatunk az Ön számára releváns, érdekes és felhasználóbarát legyen. A cookiek apró szövegfájlok, amelyek számítógépében, okostelefonjában, vagy más, az Ön böngészőjében használt eszközben tárolódnak. A cookiekról bővebb információ itt található. cookie fájlokat használunk pl.:

a vásárlói kosár helyes működéséhez, hogy vásárlását a lehető legegyszerűbb módon fejezze be
az Ön bejelentkezési adatainak megjegyzéséhez, s így azokat nem kell ismételten megadnia
weboldalaink lehető legjobb idomulásához az Ön igényeihez, a látogatottság, az Ön weboldalon történő mozgása és a kihasznált funkciók nyomon követése révén
információszerzés a reklámok megtekintéséről, hogy ne mutassuk olyan áru reklámot, ami Önt nem érdekli
Egyes cookie fájlok gyűjthetnek információkat, melyeket azután harmadik felek használhatnak fel, és amelyek pl. közvetlenül támogatják reklámtevékenységünket (ún. “harmadik fél cookie-ja”). Például a mi weboldalainkon található, a megvásárolt termékekről szóló információkat egy reklámügynökség internetes reklám -bannerek megjelenítése és adaptálása keretében megjelenítheti, az Ön által megnyitott weboldalon. Ezen adatok alapján azonban Ön nem beazonosítható.

4.2 A cookie fájlok felhasználása

A weboldalainkon használt cookie fájlok két alaptípusra oszthatóak fel. A rövidtávú, ún. „session cookiek“, amelyek amint befejezi weboldalaink látogatását törlődnek. A hosszú távú, ún. “persistent cookiek” , ezeknek elmentése az Ön készülékében sokkal hosszabb időtartamú, vagy addig van ott, amíg manuálisan nem törli (a cookie fájlok megőrzési ideje az Ön készülékében, magától a cookiek és az Ön böngészőjének beállításától függ).

A cookiek funkcióik szerint is feloszthatók:

analitikus /cookiek/, amelyek azáltal, hogy megértjük, hogyan használják a webet a felhasználók, segítenek a webünk felhasználói kényelmének növelésében
konverziós /cookiek/, amelyek lehetővé teszik számunkra a különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzését
tracking (figyelő) /cookiek/, amelyek a konverziós cookiekkal kombinálva segítik a különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzését
remarketing /cookiek/, amelyeket a reklámok személyre történő szabásához és a helyes célirányításához használunk esszenciális /cookiek/, amelyek a web alapvető funkcióképességéhez fontosak

4.3. A cookie fájlok elutasítása

A cookie fájlok használatának beállítása az Ön internetes böngészőjének részét képezi. A kiinduló beállításban a legtöbb böngésző a cookie fájlokat automatikusan fogadja. A cookie fájlok a webböngészője segítségével elutasíthatók vagy az Ön által kiválasztott típusokra korlátozhatók.

A webböngészőkről és a cookie fájlokat illető, előzetes beállításokról szóló információk a következő weboldalakon vagy az internetböngészők további dokumentációjában találhatók

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Android

A cookie fájlkezelés egy hatékony eszköze a http://www.youronlinechoices.com/hu/ weboldalon is rendelkezésre áll

4.4. Linkek /utalások/

Weboldalaink más weboldalakra is tartalmaznak utalásokat, amelyek praktikusak és információkat tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen oldalak más társaságok és szervezetek tulajdonában lehetnek, valamint üzemeltethetik, melyeknek más módú biztosítási és személyes adatvédelmi alapelveik vannak. Társaságunk nem végez semmilyen ellenőrzést, és nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen információért, anyagért, termékért vagy szolgáltatásért, amelyet ezek a weboldalak tartalmaznak, vagy amely rajtuk keresztül érhetőek el.

5. Lépjen velünk kapcsolatba

Ha bármilyen kérdése, észrevétele és kérelme van a jelen Alapelvekkel kapcsolatban, ne habozzon, és lépjen velünk kapcsolatba a következő címen:

info@CHARMCLUB.hu

eClick Apps Kft.

1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 33., 1 em. / 11. ajtó

Ügyfélszolgálat: +36 30 255 7389

6.Hatályosság

A jelen Adatvédelmi Alapelvek 2018.október 8-tól érvényesek.